WPROWADZENIE DO ACT

DLA TRENERÓW I COACHÓW

Podstawy treningu akceptacji i zaangażowania

dla pracujących szkoleniowo i coachingowo z Klientami

II EDYCJA SZKOLENIA ODBĘDZIE SIĘ JUŻ NA POCZĄTKU 2023!

Sprawdź program szkolenia

WPROWADZENIE DO ACT
DLA TRENERÓW I COACHÓW

Podstawy treningu akceptacji i zaangażowania
dla pracujących szkoleniowo i coachingowo z Klientami

II EDYCJA SZKOLENIA ODBĘDZIE SIĘ JUŻ NA POCZĄTKU 2023!

ACT pojawił się w moim życiu 5 lat temu i spowodował otwarcie nowej drogi w kierunku życia wartego przeżycia, pełnego znaczących jakości, sensu i ważnych wartości.

Wtedy też zaczęło rozkwitać moje życie zawodowe – trening, terapia i coaching akceptacji i zaangażowania na dobre rozgościły się w moich szkoleniach i sesjach indywidualnych.

Teraz mocno czuję, że to właściwy czas, by puścić to dobro dalej!

 

O czym jest to szkolenie?

Terapia akceptacji i zaangażowania (Acceptance and Commitment Therapy, ACT) jest modelem teoretycznym, którego skuteczność potwierdzono w licznych badaniach naukowych.

Głównym celem ACT jest pomóc Klientom wieść „życie warte przeżycia”, bogate, pełne i znaczące, czyli w zgodzie z własnymi wartościami, w którym jest miejsce na akceptację własnych myśli, odczuć i emocji oraz zaangażowanie w działania.

Fundamentem kursu będzie 6 ACTowych procesów, pomagających rozwijać elastyczność psychologiczną: akceptacja, defuzja, uważność, wartości, zaangażowane działanie i ja jako kontekst.
Będziemy pracować wokół poniższych zagadnień:

Czym jest ACT?
Podstawowe założenia terapii, treningu i coachingu akceptacji i zaangażowania

Wykorzystanie ACT-owych kompetencji w pracy Trenerów(-ek) i Coachów (-ek)

Defuzja poznawcza
w pracy z pułapkami myślowymi
Klientów(-ek)

Znaczenie kontekstu w pracy z przekonaniami i pewnością siebie Klientów(-ek)

Proces akceptacji w budowaniu dojrzałości emocjonalnej
Klientów(-ek)

Praca z wartościami Klientów(-ek) i jej znaczenie we wzmacnianiu odporności psychicznej i radzeniu sobie ze stresem

Praktyka uważności w pracy z ciałem i umysłem

Proces zaangażowanego działania w planach rozwojowych Klientów(-ek)

Jak zostać Terapeutą (-ką), Trenerem(-ką) i Coachem(-ką) ACT – możliwości edukacyjne w Polsce i na Świecie w zakresie Terapii, Treningu i Coachingu Akceptacji i Zaangażowania

 

Dla kogo jest to szkolenie?

Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich osób pracujących coachingowo i szkoleniowo
ze swoimi Klientami(-kami), którzy są zainteresowani rozwojem własnym
i chcą poszerzyć zestaw wykorzystywanych w pracy technik i narzędzi.

Zapraszam także te osoby, które w przyszłości chcą w taki sposób pracować,
w tym studentów(-ki) i absolwentów(-ki) psychologii.

Jakie są korzyści udziału w szkoleniu?

  • Zdobędziesz wiedzę opartą o najnowsze badania naukowe z zakresu ACT (Acceptance & Commitment Therapy) i poznasz możliwości jego wykorzystania w pracy z grupami i Klientami(-kami) indywidualnymi;

  • Poznasz 6 procesów wzmacniających elastyczność psychologiczną Klientów(-ek) i nauczysz się jak wykorzystać je w praktyce podczas projektowania swoich warsztatów i w pracy indywidualnej;

  • Poszerzysz repertuar technik i narzędzi stosowanych w swojej pracy z Klientami , oparty o fundamenty ACT;

 

  • Przećwiczysz i doświadczysz na sobie, jak działają ACT-owe ćwiczenia pomagające radzić sobie z trudnymi myślami, nieprzyjemnymi w odczuciu emocjami oraz reakcjami stresowymi;

  • Uświadomisz sobie znaczenie budowania elastyczności psychologicznej w pracy rozwojowej Twoich Klientów(-ek) i przybliżania ich do życia, którym chcą żyć – pełnego wartości i sensu.

 

Co otrzymasz w ramach szkolenia?

2 dni praktycznych warsztatów

Materiały szkoleniowe – zestaw formularzy do ćwiczeń
i prezentacja z zajęć

Lunch i przerwy kawowe w trakcie szkolenia

BONUS!

Możliwość wygrania indywidualnej sesji w nurcie ACT z Prowadzącą (do wykorzystania w dowolnym terminie stacjonarnie lub online)

Co otrzymasz w ramach szkolenia?

2 dni praktycznych warsztatów

Materiały szkoleniowe – zestaw formularzy do ćwiczeń
i prezentacja z zajęć

Lunch i przerwy kawowe w trakcie szkolenia

BONUS!

Możliwość wygrania indywidualnej sesji w nurcie ACT z Prowadzącą (do wykorzystania w dowolnym terminie stacjonarnie lub online)

Chcesz otrzymać szczegółowe informacje o kolejnej edycji szkolenia?

Zapisz się na listę zainteresowanych.

data-account="3396607:y0f7a0y6h5" data-form="5777100:r7q8d6">

Kim jestem?

Jestem psycholożką, socjolożką, terapeutką ACT, Licencjonowaną Konsultantką Odporności Psychicznej (MTQ48 i MTQPlus), Coachem ACC (Acceptance and Commitment Coaching), certyfikowaną Trenerką Biznesu, Adiunktem na Uniwersytecie SWPS w Katowicach i doktorem nauk społecznych.

Fundamentem moich treningów i sesji coachingowych od kilku lat jest ACT (Acceptance & Commitment Therapy). Prowadzenia sesji i warsztatów w nurcie ACT uczyłam się od najlepszych na świecie (Kelly Wilson, Russ Harris, Benjamin Schoendorff, Joseph Ciarrochi) oraz w Polsce (Sabina Sadecka, Bartosz Kleszcz). Ukończyłam szereg kursów i szkoleń w zakresie prowadzenia terapii ACT u wyżej wymienionych specjalistów.

Od ponad 15 lat prowadzę autorskie szkolenia i warsztaty. Wspieram swoich Klientów i Klientki w budowaniu elastyczności psychologicznej, wzmacnianiu odporności psychicznej, radzeniu sobie ze stresem, akceptacji swoich emocji i myśli, by mogli „wieść życie warte przeżycia”.

Prowadzę grupę na Facebooku  WWO – odwaga wrażliwości oraz konto na Instagramie Sprawa_Wielkiego_Kolibra, gdzie poprzez swoje historie edukuję na temat możliwości wykorzystywania technik ACT w „oswajaniu” swojej wysokiej wrażliwości, a także rozwiewam mity na jej temat i zapraszam do świata nauki.

Razem w Wojciech Górkiem łączymy siłę psychologii i fizjoterapii z ACTem w tle w naszym podcaście O życiu wartym przeżycia.

Potrzebujesz więcej informacji na temat szkolenia?

Skontaktuj się ze mną – napisz: ania@annagorzolka.pl

Gabinet - sesje ACT:

ul. Franciszkańska 29-31
II piętro, p. 26
40-739 Katowice